Realizujemy bony turystyczne!

Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Wystarczy aktywować bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]). Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne mogą skorzystać także z dodatkowego świadczenia w formie bonu. Powinny najpierw aktywować bon a następnie złożyć na PUE ZUS „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu turystycznego”(DBT) i dołączyć do niego skan lub zdjęcie orzeczenia dla dziecka o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

W ten sposób sfinansujesz pobyt dziecka na „zielonej szkole”, kolonii czy obozie – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym, zarówno latem, jak i zimą.

Bon turystyczny możesz wykorzystać na działania Hufca ZHP Brodnica tj. obóz, kolonia czy zimowisko, ale także możesz skorzystać z oferty Ośrodka Wypoczynkowego Dzieci i Młodzieży w Cichem, którym zarządza brodnicki hufiec ZHP.

Chcesz się dowiedzieć więcej o bonie turystycznym?
Przeczytaj informacje przygotowane przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP: https://kp.zhp.pl/bon-turystyczny/ a także zapoznaj się z informacjami przygotowanymi przez Polską Organizację Turystyczną: https://bonturystyczny.polska.travel/

Chcesz skorzystać z bonu?
Skontaktuj się!

ZAPRASZAMY!